Esmaspäev, 3. jaanuar 2011

Üheksas

Teha ühe portaali kaudu avalikkusele kättesaadavaks informatsioon kõigi riigi tasandil toimuvate oluliste otsustusprotsesside kohta (strateegiate ja arengukavade väljatöötamine, õigusaktide eelnõude ettevalmistamine jms ) näidates ära protsessi etapid, ajakava ja avalikkuse võimaluse otsuse kujundamises osaleda.

Pooldajad:
 • Kui kogu inimkond on leidnud tee Facebooki, siis on küsimus, miks sellist portaalitaolist vahendit veel e-Eestis rakendatud pole
 • Uusi portaale pole vaja, aga kui saab lisada töös olevatele lahendustele, siis toetan.
 • Väga vajalik. Annab võimaluse ühendustel leida aega ja inimesi, kaasata oma võrgustikku. Sel juhul välistame mõnikord ka juhuslikud ehk tagatubade otsused või ühe huvirühma tugeva lobitöö tulemusena kreeni kalduva otsuse.
 • Aruteludes on toodud esile, et nö hooaja alguses tutvustada infopäevadena töösolevaid ja algatatavaid eelnõusid, määruseid, siis teavad hakata huvigrupid oma seisukohtasid kujundama oma võrgustike läbi, mis on aeganõudev protsess. Kui on kooskõlastamise ring, siis oleks juba teada, millega tegu ja on vaid fikseerimise küsimus.
 • Nõrgad kohad - avatud valitsemiskultuur on keerulisim aspekt, mida muuta, kuid jällegi võib protseduurireeglite kaudu muutusi saavutada.
 • Toetan väga!
 • Toetan. Tegelikult on nii Valitsusel kui ka ministeeriumitel olemas oma tegevuste aastaplaan. Kõigi ministeeriumite aastaplaanid võiksid olla ühest portaalist leitavad.
 • Positiivset mõju oleks sellel muudatusel palju rohkem kui nõrki kohti.
 • Osalusveeb võiks seda eesmärki kanda.
 • Praegu väga valdkonniti erinev ja killustatud.
 • Vägagi vajalik. Ka riigile endale.
 • Kõrvaldab ühe kõige suurema lünga osalusdemokraatia rakendamisel.
Vastu:
 • Veel üks portaal ei muuda midagi. Vaja selline teavitus ja sisuline töö inimeste teavitamisega käivitada iga ministeeriumi juures ja haldusalas, tihedas koostöös kodanikeühendustega. Ja ka ministeeriumitevahelises koostöös, mida pole õieti ollagi.
 • ngo.ee portaali kaudu on teave juba kättesaadav. Üks MTÜ ei saa olla aktiivne ja pakkuda teenust KÕIGI riigi tasandil toimivates protsessides. Erakond ei ole sisult MTÜ, erakond taotleb poliitilist kasumit.
 • Liiga erinevad valdkonnad, parem hoida nad vastutava ministeeriumi all, kust leiab neid paremini. Andmebaas erivaldkondade strateegiapaberite klassifitseerimiseks läheks liiga keeruliseks.
 • Illusoorselt romantiline. Põhimõtteliselt on kõik kättesaadav (kui ei, siis on tegemist vaat et skandaaliga). Pigem tuleb loota sotsiaalsete võrgustike valvekoertele ja asjast huvitatud survegruppidele, kel on motiiv ja argumendid osaleda/sekkuda.
Kahtlejad:
 • "Ei nõua täiendavaid vahendeid" tundub optimistlik lähenemine. Kahtlen, kas täisautomaatselt saaks hea töötava lahenduse.
 • Põhimõtteliselt oleks see vägagi tervitatav, aga ei saa nõus olla sellega, et see ei nõua täiendavaid vahendeid. Otsustusprotsessi reglementeerimine võib olla üsna suur ja ajamahukas tegevus (ning veel enamgi vastava reglemendi järgimine, nagu praktika on näidanud). Sellisele süsteemile võiks lisada kindlasti teavitussüsteemi, kust oleks võimalik nt vastava valdkonna arengute kohta endale teavitusi või portaalis toimunust perioodilisi kokkuvõtteid tellida.

Kommentaare ei ole: