esmaspäev, 3. jaanuar 2011

Mida arvatakse manifesti ettepanekutest?

Ligi sada inimest on avaldanud www.ngo.ee/manifest oma arvamust ettepanekute kohta, mida on kevadistest kärajatest peale välja pakutud kui vabaühenduste võimalikke ettepanekuid tulevasele Riigikogule ja valitsusele. Muist on teinud seda lihtsalt "toetan"-"ei toeta"-"ei oska öelda" vahel valides, paljud aga lisanud ka põhjalikumaid kommentaare. Et meie koduleht praegu veel (nii umbes veebruarini) ei võimalda lisatud kommentaare kohe nähtavaks muuta, siis otsustasime need allpool ära tuua, et arvamust avaldanud saaksid tutvuda ka teiste mõtetega ning mine tea, ehk ärgitavad need omakorda uusi.

Mõned omapoolsed kommentaarid veel:

Kust need ettepanekud tulid? Erinevatest kohtadest. Mõned ringlevad juba aastaid ja pakutakse siin-seal uuesti kellegi poolt välja (näiteks "protsendiseadus"). Mõned pärinevad läbi viidud uuringute soovitustest (näiteks hasartmängumaksu raha jagamise ümberkorraldamine). Suurem osa on välja käidud kohtumistel ja vestlustes ühenduste esindajatega - varakevadest peale toimusid ju üle Eesti erinevad arutelud kõigepealt EKAKi kuulamiseks Riigikogus ja siis kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 koostamiseks, aga eks selliseid mõttevahetusi toimu ju igal pool, kus inimesed kokku saavad. Mõned on meile saadetud e-posti teel. Mõnda oleme näinud hästi toimivat välismaal. Seega ettepanekute autorid on väga erinevad ja kindlasti ei oska me siin EMSL-is ka igaüht neist väga hästi seletada. Eks seegi on üks põhjus, miks neid kommentaare palume, et nõnda ka ise paremini selgust saada, mida üks või teine asi kaasa tuua võiks.

Kas need ettepankud on juba mingi "sõela" läbinud? Mingil määral. Meie kindel soov on, et esitatavad ettepanekud oleksid konkreetsed, mitte lihtsalt üldised loosungid ("Rohkem avalike teenuste delegeerimist vabaühendustele!" või "Märgata ja tunnustada tublisid tegijaid!"). Teiseks jäid välja asjad, mis ei ole Riigikogu ega valitsuse, vaid näiteks kohalike omavalitsuste pädevuses. Keerulisem küsimus oli, mida teha asjadega, mis juba sisalduvad mingites arengukavades või kontseptsioonides ning on seega just kui juba otsustatud, ehkki veel mitte ellu viidud. Pigem otsustasime neid manifesti mitte panna, sest eesmärgiks ei ole mitte võimalikult pika loetelu saamine, vaid pigem vastupidi - vähem, aga kõige vajalikumad mõtted neist, mille peale suudame tulla. Oma arvamusest lähtuvat "meeldib"-"ei meeldi" valikut me selles etapis pigem ei teinud (vähemalt ei meenu mulle selliseid näiteid), nii on seal ettepanekuid, mida näiteks ma või mu kolleegid EMSL-is ei pea eriti heaks, aga samas, mis näitaja see meile meeldimine nüüd ikka nii väga on?

Mis saab edasi? Selle nädala lõpuni (9. jaanuar) ootame www.ngo.ee/manifest ettepanekutele veel kommentaare ja poolt- või vastuhääli. Siis vaatab EMSL-i nõukogu need läbi ja püüab parimad ettepanekud välja selekteerida. See ei toimu kindlasti 1:1 hääletustulemuste järgi (praeguse seisuga on näiteks kõigil ettepanekutel rohkem poolt- kui vastuhääli), aga antud hääled ja kommentaarid on selle juures hästi oluliseks abiks, et hea valik teha. Ning eks siis hakkab tavapärane tutvustus- ja veenmistegevus.

Aitäh kõigile, kes on juba arvamust avaldanud ning jätkame arutelu!

Kommentaare ei ole: