esmaspäev, 3. jaanuar 2011

Neljas

Eristada registris avaliku sektori valitseva mõju all olevad mittetulundusühendused kodanikualgatuslikest ehk vabaühendustest.

Pooldajad:
 • Nõus. MTÜ-l/SA-l ja MTÜ-l/SA-l on tihti suur vahe.
 • Jah, korrastab maastikku
 • Kodanikealgatuslikeks tuleb lugeda ka neid juriidiliste isikute loodud vabaühenduslikke mittetulundusühendusi, mis on loodud kodanike heaks.
 • Kindlasti peaks eraldama korteriühistud
 • Erakond ei ole ju oma mõttelt MTÜ, erakond taotleb ikka väga selgelt kasumit. Erakond ei ole kolmas sektor, vaid poliitiline kasumit taotlev isik.
 • Nõrga koha argument ei ole esitatud just asja tuuma järgi. Asja tuum on seotud ikkagi kodanikuühiskonna tegevuseesmärkide ja olemasolu mõtte järgi - kodanikualgatuse edendamine ja ühiskondliku sidususe suurendamine huvigruppide koondamise kaudu jne (mida on kirjeldatud lõigus "Miks hea"). Riiklike SAde ja KOVide all tegutsevate SAde/MTÜde seos kodanikualgatusega on väga vaieldav. Samuti tuleks eristada rahastusasutustena tegutsevad fondid.
 • Jah, kindlasti on vaja eristada. Omalt poolt lisan seni arutamata probleemi - MTÜ vajalik liikmeskond ja selle üle arvestuse pidamine. Praegu MTÜ küll mõne liikme poolt asutatakse, kuid hiljem tegutseb seal vaid üks inimene - juhatuse liige. Sisuliselt on see vastuolus MTÜ põhimõttega, kus liikmed teostavad konttrolli MTÜ tegevuse üle ja tagavad nii MTÜ eetilise käitumise. Üha enam on MTÜ-sid, kus liikmed ei etenda mingit rolli MTÜ tegevuses ning MTÜ on vaid teistlaadi juriidiline vorm ettevõtluseks. Oleks vaja hakata tegelema teemaga, kuidas olla kindel, et MTÜ-del on ikka liikmed ka. Lahenduseks saab olla kohustuslik liikmemaks ja selle kajastamine aastaaruandes.
 • Vahe võiks olla hästi lahti seletatud
 • Ei pruugi anda eksitavat signaali, sest ei eristata "paremaid" ning "kehvemaid". Pigem eristatakse "erinevaid". Samaaegselt tuleb rääkida ka sellest, millised võimalused on valitsuse mõju all olevatel ühendustel tegutsemiseks - millist lisaväärtust võib selline tegutsemisvorm anda.
 • Tegelikult tuleks MTÜde klassifikatsiooni täiustada ka muus osas. Üheks parameetriks võiks seejuures olla ettepanekus sisalduv.
 • Praegune olukord tekitab segadust, mh rahastuse taotlemisel.
 • EU Leader tegevuses on vabaühendused eraldatud, pole probleemi. Alt üles tulev kodanike initsiatiiv on midagi muud kui KOV-ide või teiste mittetulundusühenduste tegevuste eesmärgid.
Vastu:
 • Ma ei näe, et see eristamine suurendaks läbipaistvust või oleks mingil muul moel kasulik
 • Eristada registris olevad avaliku sektori valitseva mõju all olevad mittetulundusühendused kodanikualgatuslikest ehk vabaühendustest - seda ei ole lõpuni ausalt võimalik teha
 • See piir pole tihti nii selge ja ma ei näe sellel mõtet
 • Piirid on hägusad. Iseregulatsioon sotsiaalsete võrgustike mõjuväljas peaks olema piisav.
 • Võib tekitada segadustkülvavat terminite paljusust
Kahtlejad:
 • Minu jaoks pole nendel erilist vahet, aga selgust ehk tegevusse tooks
 • Kas vastupidi oleks võimalik - luua avaliku sektori mõju all olevatele MTÜdele oma eksisteerimisvorm?
 • Jäi veidi ebaselgeks, kuidas eristada avaliku sektori valitseva mõju all olevaid mittetulundusühendusi teistest?

Kommentaare ei ole: