teisipäev, 11. august 2009

Tšempionite soovid vol 2.

Osa 2 kõlab nagu mõne Hollywoodi filmi kahtlase väärtusega järg aga ikkagi jätkan kaasamise spetside soovitustega valitsusele. Mõned ettepanekud on pigem USA-kesksed (näiteks valimisreform), teised aga tunduvad kõnekad mistahes riigi ja valitsemistava puhul.

Kuues soovitus. Kaasamise kohustuslikkus ja seadustamine. Anda välja presidendi korraldus kõigile riigiteenistujatele. Asutused las kirjutavad kaasamise põhimõtted sisse oma arengukavadesse. Iga asutus andku iga-aastaselt aru kaasamise mõjust otsustele. Pikemas plaanis on eesmärgiks kaasamise seadustamine, mis teeks arutelu kodanikega kohustuslikuks. Nimetada asutus, mis tegeleks ametnike ja poliitikute koolitusega, heade praktikate kogumise ja kaasamise mõju hindamisega.

Siinkohal räägiti üsna palju seadustamise ohtudest. Esiteks võetakse kohustuseks vaid miinimumnõuded. See muudab kaasamise formaalseks „linnukese“ pärast tegemiseks, kaob loovus ja paindlikkus. Teiseks tekivad kohtuvaidlused (selliseid on olnud, näiteks Ühendkuningriigi valitsus vs Greenpeace).

Seitsmendaks rahastamine. Kõigepealt tuleb teha inventuur ehk üle vaadata olemasolevad kodanikuühiskonna valdkonna rahastusvõimalused ja hinnata nende rolli kaasamise edendamisel, samuti välisprogrammid. Avalikusta need. Me tahame, et rahastamisotsused oleksid kaasavalt tehtud.
Kindlusta jätkuv rahastamine reformide eesmärkide saavutamiseks. Hea näide on äsja loodud Sotsiaalse innovatsiooni fond (umbes nagu KÜSK), kust saavad toetust peamiselt sotsiaalse ettevõtluse algatused.

Kaheksas. Valimisreform. Kuna suur hulk elanikke ei saa niipaljugi osaleda, et valimiskastide juurde pääseks, tuleb barjäärid maha võtta, nt immigrantide, endiste vangide ja muude tõrjutud gruppide jaoks. Tagada valijate jaoks mõistlikud valikud ning järgida valimiste head tava. Arutati ka, kuidas esindusdemokraatiat paremini siduda osalusdemokraatiaga ehk aidata tuua kodanike häält parlamendi aruteludesse.

Üheksas. Hinnata valitsuse algatatud kaasamisprotsesside tulemuslikkust ning kindlustada, et avalikes konsultatsioonides osalenud saaksid sisukat tagasisidet.

Kümnes. Luua toimivad mehhanismid koostöö jätkamiseks ehk koordineeriv komitee, kelle ülesandeks vahendada valitsuse püüdlusi kodanikeühendustele ja vastupidi. Eesmärgiks on kindel, formaalne struktuur, selmet rahulduda mitteametlike võrgustikega. Peeti oluliseks kindlustada tagasiside nendelt, keda ühendused esindavad ehk nn tavalistelt inimestelt.

Üksteist. Rahvusvaheline mõõde ehk kodanikuühiskonna õppetundide vahetus ehk jutumärkides demokraatia import/eksport.
See ei olnud valitsusele adresseeritud soovitus, vaid spetsid võtsid endale kohustuseks korraldada senisest paremini heade praktikate jagamine. Toimivate mudelite kohta on infot küll aga see ei jõua mõttekal kujul kõigini. Plaani võeti ka eri riikide edulugude tutvustamine USA praktikutele ning vastupidi.
järgneb

1 kommentaar:

Martti ütles ...

Valimisreformi koha pealt küsimus - aga valimisea langetamine? Kas see oli ka teemaks? Eriti veel vananeva elanikkonna tingimustes. Noh, USAs veel hetkel muidugi paanikaks põhjust ei ole, aga nii mõnelgi pool mujal küll.